Lilla klasslärarkalendern

De små lärarkalendrarna är med sitt mindre format (11 x 17 cm) och mjuka omslag omtyckta för sin smidighet.
Trots sin litenhet finns gott om plats för noteringar och dokumentation. De tydliga översiktsplaneringarna i början av kalendrarna ger en god överblick och täcker även nästkommande hösttermin, det vill säga hösten 2019.

Båda kalendrarna har ett kalendarium som sträcker sig från vecka 27 2018 till vecka 35 2019. Därutöver finns årsöversikter, terminsplaneringar, elevförteckningar, frånvaroöversikter, med mera.

Den röda klasslärarkalendern är som namnet antyder mer utformad för klasslärare och innehåller bland annat fler anteckningsmöjligheter till en klass.

Båda kalendrarna skyddas av ett tåligt och mjukt plastomslag, med en plastficka på baksidans insida. Antalet sidor är 222.


Antal
_
Pris,
exkl. moms
Pris,
inkl. moms
1 – _ 76.00 95.00
2 – 5 72.80 91.00
6 – 5 69.60 87.00


Beställ