Lilla ämneslärarkalendern

De små lärarkalendrarna är med sitt mindre format (11 x 17 cm) och mjuka omslag omtyckta för sin smidighet.
Trots sin litenhet finns gott om plats för noteringar och dokumentation. De tydliga översiktsplaneringarna i början av kalendrarna ger en god överblick och täcker även nästkommande hösttermin, det vill säga hösten 2020.

Båda kalendrarna har ett kalendarium som sträcker sig från vecka 27 2019 till vecka 35 2020. Därutöver finns årsöversikter, terminsplaneringar, elevförteckningar, frånvaroöversikter, med mera.

Den gröna ämneslärarkalendern är som namnet antyder anpassad för ämneslärarens läsår med anteckningsmöjligheter för fler klasser samt fler närvaro- och provlistor.

Båda kalendrarna skyddas av ett tåligt och mjukt plastomslag, med en plastficka på baksidans insida. Antalet sidor är 206.


Antal
_
Pris,
exkl. moms
Pris,
inkl. moms
1 – _ 78.40 98.-
2 – 5 75.20 94.-
6 – 5 72.00 90.-


Beställ