Lilla gröna Lilla rödaAnteckningsbok Stora röda Stora Gröna Loggboken Kalender för förskolan Veckoplanering Terminsplanering Terminsplanering Läsårsplanering Läsårsplanering

Kalender för förskolan
– för förskolor, fritidshem och skolor

Veckoplanering
– tydlig kommunikation om veckan, för förskoleavdelningen och lärarrummet

Läsårsplanering
– helhetsbild av läsåret 2019/2020

Terminsplanering
– lättöverskådlig läsårsplanering

Loggboken
– elevens viktigaste lärobok

Stora klasslärarkalendern
– klasslärarens kalender

Stora ämneslärarkalendern
–ämneslärarens kalender

Lilla klasslärarkalendern
– mjuk och smidig i fickformat för klassläraren

Lilla ämneslärarkalendern
– mjuk och smidig i fickformat för ämnesläraren

Anteckningsbok
– 192 sidor anteckningsmöjligheter